Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige!

Nära 60-procentig ökning av hudcancer i Sverige.
Designsegel verkar för bättre UV skydd för utsatta
arbetsgrupper och platser.

Den 04 feb 2021 kom Strålsäkerhetsmyndigheten med alarmerande uppgifter om att
hudcancern ökat med 59 % i Sverige de senaste 10 åren.

De menar att den största riskfaktorn för malignt melanom och övrig hudcancer är
ultraviolett (UV) strålning, främst från solen och att utvecklingen är en del i det
solsökande som svenskarna gör. För att bryta trenden behövs ändrade solvanor och
rätt UV- Skydd.

Exponering av för mycket sol och UV-strålning i barndomen ökar risken för att
få hudcancer längre fram i livet. Men solstrålning ökar även risken under hela livet
ända upp i ålderdomen. Det flesta som får hudcancer får det när de blir äldre, även
om det också förekommer hos unga personer. För att minska antalet hudcancerfall
behöver människor bli påminda om att ta hand om sig i solen.

Barn är extra utsatta för UV-strålning från solen. De har tunnare hud än vuxna och
bränner sig därför lättare vilket ökar risken för att de längre fram i livet ska drabbas
av hudcancer. Bästa sättet att skydda barnen är att se till att de inte bränner sig.
Därför är planeringen av barnens utemiljöer med skuggande träd och buskar eller
andra solskydd viktig.

Det är viktigt att tänka på att det inte bara är solbadande som ökar risken för cancer.
Det är även att utsätta sin bara hud för solens strålning, som till exempel att arbeta i
trädgården, leka i sandlådan eller promenera i parken. Man bör också vara försiktig
med den första vårsolen som kan vara starkare än man tror, säger Yvonne
Brandberg- professor på Karolinska Institutet och ordförande i
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Vi på Designsegel har länge verkat för att UV- skydda utsatta platser och grupper
såsom förskolor och äldreomsorg där både pedagoger, vårdpersonal samt barn och
pensionärer vistas ute under stora delar av dagen. Här är det mycket viktigt att ha
adekvat UV skydd för en bra arbetsmiljö och utemiljö.
Våra solsegel skänker skugga och UV blockerar till 97 % och under dessa kan man
både få en behaglig utevistelse och inte riskera att exponera sig för mycket för den
skadliga UV- Strålningen.

Läs mer här: Artikel Strålsäkerhetsmyndigheten