Upphandling och beställning

Att beställa högspända solsegel

Dessa tips och instruktioner är främst riktade mot dig som ska beställa eller upphandla solskydd för företag eller offentlig miljö. Vi på Designsegel har stor erfarenhet av installationer av solskydd och vattentäta membran i både kommersiella och offentliga miljöer och vet att kraven ser annorlunda ut än vid installationer för privatpersoner. Vi ställer höga krav på oss själva och det ska ni också göra på er leverantör!

Varför välja solsegel?

Solsegel har många positiva effekter, mer än bara det uppenbara att ge skugga åt ett område, eller hålla en yta torr om man väljer ett vattentätt segel. Det kan framförallt skydda mot farlig UV-strålning och ge en behagligare utemiljö, men det kan också ge ett estetiskt lyft med snygga designade segel. Det finns flera olika sätt att skydda en yta mot solens strålar eller nederbörd och valet av skydd beror på faktorer som budget, yta, krav på flexibilitet, upp- och nedtagning, montering och myndighetskrav. Solsegel kan vara rätt val av solskydd ifall en eller flera av punkterna nedan är uppfyllda.

 • Platsen där solskyddet ska vara har utmanande vinklar eller nivåer eller är en stor helt öppen yta där annat solskydd är svårt att fästa 
 • Ni vill ha en enkel hantering med serviceavtal som löper utan att ni behöver lägga tid och energi på seglet 
 • Ni har specifika krav eller önskemål som standardiserade produkter inte kan uppfylla.
 • Ni behöver lång garantitid 
 • Solskyddet behöver kunna tas upp och ned beroende på säsong.
 • Solskyddet är på en plats utsatt för vind och ni inte vill oroa er för att solskyddet ska blåsa sönder eller bort.
 • Ni behöver bra skydd mot UV-strålning, som exempelvis vid lekplatser, skolor och äldreboenden.
 • Ni behöver en torr yta yta där man kan vistas ute även vid regn
 • Ni vill själva kunna påverka färg, form och placering.
 • Ni behöver en trygg leverantör för ramavtal som löper långsiktigt

Vad bör man tänka på vid beställning?

Det är många delar man behöver tänka på för att en installation av solsegel ska bli så bra som möjligt. Som tur är har vi gjort hundratals installationer och hjälper alltid våra kunder från början till slut. Läs mer längre ner om hur vår process går till från ax till limpa – eller från det att du strax skickar oss ett mail till att vi för fjärde året i rad plockar ner era segel för hösten och vinterförvarar dom.

Trots detta så finns det en del saker som kan vara bra att ha till hands inför er beställning.

 • Vilka ungefärliga kostnadsramar finns det för för installationen.
 • Vilken budget har ni för underhåll och drift årligen.
 • Beskrivning av plats där solseglet ska installeras, och ifall det finns speciella krav vid en installation vad gäller t.ex. ljudnivå, säkerhetsrutiner eller tillgänglighet.
 • Specifika krav på tider för leverans och arbete.
 • Övriga krav från myndigheter eller koncern.

Läs mer i solskyddsförbundets folder ”Att beställa solskydd”

Samarbeten och organisationer

Vi tar vårt kvalitetsarbete på allvar så ni ska kunna lita på att Designsegel är en pålitlig leverantör.

Upphandling av solskydd

Offentlig sektor hanterar upphandling för närmare 700 miljarder kronor per år. Kommunerna står för cirka 70 procent av alla offentliga inköp. I denna process är vi en stabil aktör som idag kan erbjuda marknadens bästa solskydd både funktions- och kvalitetsmässigt. 

Hur kan vi på Designsegel hjälpa till?

Vi vet att många kommuner upphandlar solskydd av olika slag och att det är en svår process att få kvalitet och prisvärdhet matchad med rätt produkt för rätt plats. Vi är en stark och pålitlig aktör på marknaden som erbjuder både kvalitet, prisvärdhet och säkra leveranser. Något som är otroligt viktigt vid längre samarbeten.

Vi jobbar idag med ramavtal med flera av de kunder vi har inom kommunen och kan garantera ett långsiktigt och fruktbart samarbete. 

Vi har en pågående dialog med offentlig sektor och har en god kunskap om regelverket. Vi tillser att våra anbud alltid uppfyller samtliga krav och villkor som den upphandlande organisationen har angett. 

Vi svarar även gärna på RFI:s då vi har mångårig erfarenhet av adekvat solskydd och tillhörande skugganalyser. Vi som leverantör kan då framföra relevanta synpunkter för upphandlingen, baserat på vår mångåriga expertis av sol och UV-skydd, erfarenhet av installationer och förmåga att komma med nya innovativa lösningar.

Såhär jobbar vi

Stegen i en installation

Beställning

Ni kontaktar oss med era krav och önskemål - se listan ovan. Vi pratar via telefon, videosamtal eller ett möte för att vara säkra på att vi har samma bild på vad vi ska uppnå.

Projektering

Vi kommer ut till er och ser vilka förutsättningar vi har att jobba med. Ifall ett fysiskt besök inte är möjligt så tar vi ett eller flera videosamtal. Vi kommer med förslag, rådgivning och olika helhetslösningar för era önskemål. När vi är överens om lösning så kommer vi ut till dig och markerar och utför mätning av stolpar eller fästpunkter i fasad.

Stolpmontering och tillverkning av segel

Stolpar och fästpunkter installeras hos er. Detta kan kräva markarbete, grävning, gjutning och/eller fasadborrning. Vi utför en noggrann mätning för seglen och tillverkning av solseglen påbörjas.

Slutförande installation

När solseglet är tillverkat och levererat så är det äntligen dags för kronan på verket! Solseglet installeras och justeras med stor noggrannhet så det är välspänt, hållbart och snyggt.

Underhåll & service

Vi lämnar er aldrig utelämnade åt väder och vind! För att se till att installationen håller år in och år ut så har vi förmånliga serviceavtal där vi underhåller seglen, tar upp och ned dom varje säsong och vinterförvarar seglen. Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder!